Ordensregler

Generelle regler

Kære besøgende, vi ønsker at I alle får en god og tryg oplevelse, når I besøger Aarhus Øje. Derfor har vi disse ordensregler, som skal overholdes, når I besøger os:

 • Ingen udskænkning til personer under 18 år.
 • Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i Aarhus Øje.
 • Der skal købes billet for at få adgang til udsigtsplatformen i tårnet og udstillingen Byen og Bugten.
 • Unge under 16 år må kun besøge Aarhus Øje sammen med en voksen eller hvis der er lavet en aftale med personalet.
 • Personalet kan afvise personer, hvis de vurderer, at de ikke vil bidrage positivt til oplevelsen i Aarhus Øje.
 • Man skal udvise respekt for beboerne i Lighthouse og respektere, at der ikke er adgang til beboerområderne i bebyggelsen.
 • Man kan kun få adgang med de anviste elevatorer. Det betyder, at det ikke er muligt at benytte trapperne i tårnet.
 • Hvis man hopper i elevatorerne, er det hærværk, og det kan medføre politianmeldelse.
 • I tilfælde af evakuering vil elevatorerne være forbeholdt personer med særlige behov samt ældre personer og børnefamilier i den oplistede rækkefølge.
 • Ting som f.eks. fyrværkeri, videoudstyr og droner, lydoptagere, kæledyr, laserpenne, bannere, paraplyer, store tasker og klapstole er ikke tilladt at medbringe i Aarhus Øje.
 • Man må ikke medbringe mad- og drikkevarer.
 • Rygning, e-cigaretter og puff bars er ikke tilladt - heller ikke på toiletterne. Toiletterne er overvåget med røgalarmer, og bliver de aktiveret, skal hele bygningen evakueres.
 • Henstilling af tasker, jakker m.v. er forbudt.
 • Det er tilladt at tage billeder og optage film til privat brug. Derimod kræver kommerciel brug af foto og film optaget i Aarhus Øje skriftlig tilladelse.
 • Det er ikke tilladt at sidde på skuldrene af hinanden på udsigtsplatformen.
 • Løse beklædningsgenstande skal sikres inden, man går ud på udsigtsplatformen.
 • Glas, flasker o.lign. fra restauranten må ikke tages med ud på udsigtsplatformen.
 • Det er ikke tilladt at forcere eller udstikke genstande over glasværnet på udsigtsplatformen.  
 • Udsigtsplatformen lukkes, hvis der er risiko for lyn og torden eller andre vejrforhold, der vurderes at have indflydelse på sikkerheden. Hvis udsigtsplatformen lukkes skal man følge personalets anvisninger.
 • Det er strengt forbudt at kaste genstande ud fra udsigtsplatformen. Gør man det, er det hærværk, og det kan medføre meget alvorlige personskader.
 • Legeinstallationerne i stueplan samt i udstillingen i underetagen er forbeholdt børn.
 • Når du besøger Aarhus Øje, forventes dit besøg som almindelig gæst på toppen at vare 20 min. Såfremt du er restaurantgæst, vil dit besøgs længde variere i forhold til restaurantens menu.
  Fælles for tidsintervallerne er personalets mulighed for at håndhæve disse i forhold til gæsternes flow.
 • Vær opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige årsager er videoovervågning på udsigtsplatformen.

Udsigtsplatformen

 • Personalet kan afvise personer, hvis de vurderer, at de ikke vil bidrage positivt til oplevelsen i Aarhus Øje. 
 • Man skal udvise respekt for beboerne i Lighthouse og respektere, at der ikke er adgang til beboerområderne i bebyggelsen.
 • Det er ikke tilladt at sidde på skuldrene af hinanden på udsigtsplatformen. 
 • Løse beklædningsgenstande skal sikres, inden man går ud på udsigtsplatformen.
 • Glas, flasker o. lign. fra restauranten må ikke tages med ud på udsigtsplatformen.
 • Det er ikke tilladt at forcere eller udstikke genstande over glasværnet på udsigtsplatformen.
 • Udsigtsplatformen lukkes, hvis der er risiko for lyn og torden eller andre vejrforhold, der vurderes at have indflydelse på sikkerheden. Hvis udsigtsplatformen lukkes, skal man følge personalets anvisninger. 
 • Det er strengt forbudt at kaste genstande ud fra udsigtsplatformen. Gør man dette, er det hærværk, og det kan medføre meget alvorlige personskader.

 

Overholdes ordensreglerne ikke, kan det medføre bortvisning.

Overhold altid personalets anvisninger. Det er deres opgave at sikre en god og tryg oplevelse for alle.

Vi opfordrer til, at alle besøgende viser hensyn over for hinanden og hjælper med at opretholde en positiv og respektfuld atmosfære. Det gælder også i forhold til beboerne i Lighthouse og i nærområdet.